Hopp til innholdet

Epilepsi

Epilepsi

Skade på cortex cerebri vil kunne gi opphav til fokale epilepsianfall, lokalisert til et bestemt område. Epileptiske anfall skyldes ukontrollerte elektriske utladninger fra grupper av nevroner. Anfall i frontallappen som påvirker motorisk cortex vil kunne gi ukontrollerte muskelrykninger i ansikt, arm eller ben med ev. etterfølgende forbigående lammelse. Anfall i parietallappen kan gi parestesier i form av prikking, brenning eller stikking samt nummenhet, mens anfall utgående fra temporallappen kan gi mer komplekse symptomer med uvanlig oppførsel, fjernhet, stirring, smatting, tygging, og uventede følelser som frykt, panikk, oppstemthet, deja vu-opplevelser samt lukt- eller hørselssymptomer. Den epileptiske aktiviteten kan enten holde seg avgrenset i et lokalisert område av cortex, eller den kan spre seg til å omfatte cortex i begge hemisfærene med tap av bevissthet og generaliserte kramper. Det kalles da for et sekundært generalisert anfall, eller fokalt til bilateralt tonisk-klonisk anfall.