Hopp til innholdet

Hjernens anatomi og ulike typer hjerneskader

Et grunnleggende kurs om hjernens anatomi og konsekvenser ved ulike skademekanismer og skadelokasjoner

Målgruppe

Målgruppen for nettkurset er ansatte i alle faggrupper i somatisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Kurset egner seg også for kommunehelsetjenesten.

Hva lærer du

Etter avsluttet kurs skal kursdeltakere:
– ha grunnleggende kunnskap om hjernens anatomi
– kjenne til konsekvenser ved ulike skademekanismer og skadelokalisjoner.

Kompetansetrappa – kompetanseprogram for somatisk rehabilitering i Helse Nord

Dette kurset er første steget i mer omfattende undervisning i temaet. Kommende undervisninger kan bestå av forelesninger, praktisk undervisning og/eller erfaringssamlinger, og er foreløpig forbeholdt målgruppen.

Tidsbruk: Gjennomføring av kurs inkludert kursprøve beregnes til 1,5 timer.

Kursprøve – praktisk informasjon for målgruppen

  • – Kursprøven er tilgjengelig for ansatte i Helse Nord RHF og ligger under fanen «Kursprøve».
  • – Hvis du er blitt tildelt kursprøven som et krav i Kompetansemodulen så vil kravet automatisk bli markert som godkjent når kursprøve er bestått.

Kurset er laget av

Stein Harald Johnsen ble uteksaminert fra UiT i 1989 og har doktorgrad i medisin fra 2005. Han har siden 1997 vært ansatt som spesialist og overlege i nevrologi ved Nevrologisk seksjon UNN Tromsø og fra 2005 som førsteamanuensis ved UiT.

Martin Vatshaug ble uteksaminert fra UiT i 2010, og har Master i Helsefag ved UiT fra 2014. Han har jobbet som avdelingsleder for Rehabiliteringsmedisinsk døgnpost ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen siden 2019. Han har jobbet som Spesialergoterapeut på avdelingen fra 2015-2019.

Prosjektledelse

Regional kompetanseseksjon for somatisk rehabilitering, Rehabiliteringsavdeling, UNN HF.

Teknisk utforming

Helsekompetanse.

Kontakt

Kompetansetrappa@unn.no

Kurset ble publisert 2021 og skal revideres 2024.

Kursprøve besvares elektronisk. For å få tilgang til kursprøve må du være ansatt i Helse Nord RHF og pålogget en datamaskin i Helse Nords nettverk. Når du har bestått kursprøve gis du tilgang til å skrive ut ditt kursbevis.

Til kursprøve >>>