Hopp til innholdet

Hjernens anatomi

Hjernens anatomi

Hjernen utgjør sammen med ryggmargen det sentrale nervesystem. Hjernen består av cerebrum, diencephalon, cerebellum og hjernestammen. Hjernestammen inndeles i mecencephalon, pons og medulla oblongata. Medulla oblongata går over i medulla spinalis. Hjernen ligger inne i kranien og er beskyttet av tre hinner som omgir hele sentralnervesystemet.

Storehjernen består av to cerebrale hemisfærer som hver for seg styrer ulike aktiviteter i kroppen, men også samarbeider. Disse er forbundet med hverandre gjennom store tversgående commissurale fibre. Den viktigste av disse er corpus callosum som består av flere hundre millioner nervefibre som forbinder høyre og venstre hemisfære.

Figur. Hjernen sett forfra

Figur. Hjernen sett fra venstre side