Hopp til innholdet

Nevroplastisitet

Nevroplastisitet

Nevroplastisitet er hjernens evne til å tilpasse seg ved å endre koblingene mellom nevroner på bakgrunn av atferd, miljø og stimulering. Etter en hjerneskade vil nevronene i cortex cerebri reorganisere seg som en respons på selve skaden. Dette skjer spontant, men prosessen kan utnyttes og understøttes ved opptrening og stimulering. Dette er et viktig prinsipp som utnyttes i rehabiliteringen etter en hjerneskade. Plastisitet innebærer både at det kan dannes nye nevroner og at fungerende nevroner kan endre og tilpasse sin funksjon, for eksempel gjennom dannelse av nye synapser. Hvis et hjerneslag rammer et avgrenset område (gyrus) i motorisk cortex som for eksempel styrer håndbevegelsen, så vil området som ligger i umiddelbar nærhet (nabo gyrus) etter hvert kunne overta styringen av håndfunksjonen.