Hopp til innholdet

Emosjonelle symptomer

Emosjonelle symptomer

Hjerneskade kan gi problemer med å regulere og uttrykke følelser. Dette kan komme til uttrykk på ulike måter, som nedsatt kontroll over seg selv og lav toleranse for frustrasjon og stress. De følelsesmessige reaksjonene er ofte de samme som før skaden, men blir nå sterkere og kan vare lengre. Noen kan også framstå med følelsesmessig flathet, og liten evne til å tilpasse atferd til følelser. Andre kan oppleve at kraftige følelsesuttrykk ikke samsvarer med slik en sier at en egentlig føler seg. Lite eller ingenting skal til før en brister ut i gråt eller latter. Det følelsesmessige utrykket er overdrevet, det er en emosjonell labilitet.