Hopp til innholdet

Diencephalon

Diencephalon

Diencephalon består av thalamus, hypothalamus og hypofysen. Diencephalon ligger midt i hjernen som en krage rundt hjernestammen.

Thalamus fungerer som et bindeledd for sensorisk informasjon mellom medulla spinalis og cerebrum. All sensorisk informasjon, utenom lukt, ledes først til thalamus, som deretter videreformidler til sensorisk cortex. Thalamus kan gjenkjenne sensoriske impulser som varme, kulde, smerte, trykk og berøring.

Hypothalamus er det overordnede senter for både det autonome nervesystem og hormonsystemet. Hypothalamus har som funksjon å regulere kroppens indre miljø slik som temperatur og metabolisme samt andre autonome funksjoner.

Hypofysen er en hormonproduserende kjertel som står under kontroll av hypothalamus. Her produseres hormoner som igjen styrer hormonproduksjonen i andre kjertler (skjoldbruskkjertelen, testikler, ovarier, binyrebark og bryst). På denne måten deltar diencephalon i styringen av sosiale relasjoner, seksuelle følelser, dømmekraft, verdifølelse og langtidsshukommelse.

Figur. Midthjernen med thalamus, hypothalamus og hypofysen