Hopp til innholdet

Framre kretsløp

Framre kretsløp

Arteria carotis interna

Arteria carotis interna avgår fra delingen fortil på halsen og går gjennom carotiskanalen i kraniebunnen. Arterien forsyner fremre 2/3 del av cerebrum med oksygenmettet blod, noe som omfatter frontallappen, parietallappen og øvre del av temporallappen. På innsiden av skallebunnen deler arterien seg i 3 grener, arteria ophthalmica, arteria cerebri anterior og arteria cerebri media. Atherosklerose (pulsåreavleiring) er vanlig i carotisdelingen på halsen. En kjent årsak til hjerneinfarkt er en emboli som løsner fra et atherosklerotisk plakk i carotisarterien og følger med blodstrømmen inn i hodet. En slik blodpropp kan sette seg fast i en av de tre forgreningene fra carotisarterien og forårsake infarkter i netthinnen i øyet eller i framre del av cerebrum.

Arteria ophthalmica

Arteria ophthalmica forsyner netthinnen i øyet. En blodpropp i denne arterien vil medføre plutselig tap av synet på det ene øyet, enten av forbigående natur eller permanent.

Arteria cerebri anterior

Arteria cerebri anterior forsyner medialsiden av frontal- og parietallappen. Dette omfatter kortikale områder som styrer motorikken og sensorikken i bena, genitalområdet, samt det frontale miksjonssenter som har en overordnet styring av vannlatingsfunksjonen. En blodpropp i denne arterien kan gi lammelse og sensoriske forstyrrelser i benet på motsatt side, urininkontinens samt personlighetsforandringer.

Arteria cerebri media 

Arteria cerebri media er den største av carotisarteriens forgreninger og forsyner mesteparten av frontal- og parietallappen, det vil si de områdene som ligger utover på hjerneoverflaten og omfatter kortikale områder for tunge, svelg, ansikt, arm og hånd. En blodpropp her vil typisk gi lammelse og sensoriske forstyrrelser i ansiktet og armen på motsatt side, ev. også svelg og tungelammelse. Videre kan det føre til kognitive forstyrrelser som afasi og apraksi og neglekt/visuospatielle forstyrrelser.

Figur. CT bilde som viser et etablert infarkt i arteria cerebri medias forsyningsområde på høyre side.