Hopp til innholdet

Hjernestammen og lillehjernen

Hjernestammen og cerebellum

Hjernestammen styrer livsviktige og ikke-viljestyrte funksjoner som pust og hjerterytme. Den styrer også automatiske reflekser og kan overstyre resten av hjernen hvis vi føler oss truet, stresset eller følelsesmessig overbelastet. I hjernestammen er hjernenervekjernene lokalisert. Fra hjernenervekjernene utgår hjernenervene som formidler motoriske, sensoriske og autonome impulser til hode- og halsregion.

Cerebellum har som hovedoppgave å koordinere informasjon fra cerebrum når en ønsket bevegelse skal utføres. Cerebellum mottar samtidig sensorisk informasjon fra ørets balanseorgan, muskler og ledd, for eksempel om hvilken posisjon armen til enhver tid befinner seg i og om kroppens plassering i rommet. På den måten opprettholdes balanse og smidighet samtidig som fart, styrke, og start- og stopptidspunkt på bevegelsen avpasses i forhold til ønsket bevegelse.

Ved skade i cerebellum blir bevegelsene ukoordinerte, rykkvise og lite presise – det betegnes som cerebellar ataksi. Det kan være at man ikke treffer glasset som en strekker seg etter, eller ikke klarer å plassere bena riktig under seg. Fordi informasjonen fra balansesenteret forstyrres, kan en bli svimmel, kvalm, få nystagmus og dras eller falle mot en side.