Hopp til innholdet

Nevrologiske symptomer og utfall

Symptomer ved hjerneskade

Uansett hva årsaken måtte være til en hjerneskade, så er det først og fremst lokaliseringen som er avgjørende for hvilke nevrologiske symptomer og bortfall av funksjon som kommer til uttrykk. Avhengig av hvilket område av hjernen som er skadet kan bildet domineres av rene motoriske, rene sensoriske eller rene kognitive forstyrrelser. Ikke sjelden kan det foreligge en kombinasjon av alle tre, noe vi omtaler som kompleks hjerneskade. I tillegg kommer ulike grader av emosjonelle (affektive) forstyrrelser. Uavhengig av lokalisering, vil hjerneskader kunne gi symptomer av mer generell karakter, slik som redusert psykomotorisk tempo, økt trettbarhet og redusert utholdenhet.

Ved høyenergiskader mot hjernen, slik som trafikkulykker og fallskader, kan det inntreffe en diffus aksonal skade (DAI) i den hvite hjernesubstansen. Dette innebærer en komplett eller delvis overriving av nervefibre og er som regel punktvist fordelt i hjernen. Skaden kan være kombinert med diffus eller lokalisert skade av hjernebarken. Dette er en meget alvorlig hjerneskade med høy dødelighet. Disse pasientene vil være bevisstløse i kortere eller lengre tidsrom og mange av de som overlever vil få varig nedsatt funksjon.