Hopp til innholdet

Bakre kretsløp

Bakre kretsløp

Arteria vertebralis

Arteria vertebralis avgår fra arteria subclavia. Arterien forløper oppover i nakken gjennom hull i tverrtakkene på halsvirvlene og deretter inn i kraniet gjennom foramen magnum sammen med medulla spinalis. På veien avgir den grener til cerebellum. Inne i kraniet møtes vertebralarteriene fra hver side og danner basilarisarterien. En blodpropp i vertebralisarterien vil kunne gi infarkt i cerebellum med akutt svimmelhet, kvalme/oppkast, nystagmus og ataksi.

Basilarisarterien

Basilarisarterien ligger på forsiden av hjernestammen og er den viktigste blodforsyningskilde til hjernestammen. I tillegg avgir den arteriegrener til cerebellum. Blodpropp i basilarisarterien er en fryktet tilstand som kan medføre skade på vitale senter i hjernestammen som styrer bevissthet, hjertefunksjon og åndedrett. I tillegg vil skade av ulike hjernenervekjerner kunne gi lammelse av øyemuskler (dobbeltsyn og skjeling), lammelse av muskulatur i ansikt, tunge, svelg og strupe. Videre kan de lange opp- og nedadstigende nervebaner mellom cortex cerebri og medulla spinalis kunne skades i ulik grad og gi hemiparese og i verste fall quadriparese (lammelse av armer og bein på begge sider).

Arteria cerebri posterior

Arteria cerebri posterior avgår fra toppen av basilarisarterien og forsyner occipitallappen med visuell cortex. Blodpropp i denne arterien gir ofte homonym hemianopsi (bortfall av samme halvdel av synsfeltet på begge øyne til motsatt side).

For nærmere beskrivelse av hjernearterienes forsyningsområde, se figur.

Figur. De tre hjernearterienes forsyningsområder