Hopp til innholdet

Forstyrret synsfunksjon

Forstyrret synsfunksjon

Frontal blikkparese. Dette skyldes skade på det frontale blikksenter og innebærer at pasienten ikke kan bevege blikket over midtlinjen til motsatt side. Kan ses ved store hjerneslag som rammer frontallappen.

Homonym hemianopsi. Skade på den sentrale synsbane bakenfor chiasma opticum fører til at samme halvdel av synsfeltet på motsatt side faller ut på begge øynene. Synsbanen kan skades i sitt forløp gjennom temporallappen, parietallappen og occipitallappen. En slik skade forekommer relativt hyppig etter hjerneslag og er den vanligste formen for blindhet. Pasienten vil på grunn av synsfeltsbortfallet lett støte bort i dørkarmer, gjenstander etc. på denne siden. Homonym hemianopsi kan forveksles med neglekt.

Figur. Utsikt over Paris med venstresidig homonym hemianopsi (fra Wikipedia)

Visuell agnosi innebærer forstyrret tolkning av synsinntrykk. Selv om pasienten er i stand til å se, kan det foreligge problemer med å tolke og forstå det som bli sett. Skade på de assosiative områdene i nedre del av temporallappen kan gi problemer med gjenkjenning av objekter og former mens skade i bakre del av parietallappen kan gi problemer med romoppfattelse.

Synshallusinasjoner kan forekomme ved skade i visuell cortex i occipitallappen.

 

Du kan lese mer om endret syn etter skade i hjernen i nettkurset «Synsvansker» i Kompetansetrappa.