Hopp til innholdet

Willis pulsårering

Circulus Willisii

På kraniebunnen forbindes basilarisarterien med de to siders arteria carotis interna gjennom arteria communicans posterior slik at det dannes en pulsåre ring, kalt circulus Willisii. Arterielt blod får dermed muligheten til å kunne flyte fra det bakre vertebralis-basilaris kretsløpet til det framre carotiskretsløpet og vice versa. På samme måte gir ringen mulighet for at blodet kan flyte fra høyre til venstre hjernehalvdel og motsatt via arteria communicans anterior. Denne arterieringen er svært viktig da den bidrar til å opprettholde blodforsyning til hjernen, selv om en av carotis- eller vertebralisarteriene skulle gå tett. Noen ganger kan det foreligge en anatomisk variant som gjør at sirkelen ikke er komplett. Manglende eller underutviklet arteria communicans posterior på den ene eller begge sidene forekommer hos 20-30 %, noe som kan ha betydning hvis en av carotis- eller vertebralisarteriene går tett.

Figur. Circulus Willisii som viser forbindelsen mellom det framre og bakre hjernekretsløp og mellom høyre og venstre hjernehalvdel.