Hopp til innholdet

Hjernebarken

Cortex cerebri

Hjerneoverflaten er buktet med vindinger, gyrus. Imellom hver enkelt hjernevinding er det en fure, sulcus. Cortex cerebri er hjernens grå substans og består av om lag 20 milliarder nevroner. Videre er det nevroner i de basale ganglier og hjernenervekjernene, cerebellum og medulla oblongata. Totalt er det omtrent 100 milliarder nevroner i hjernen og et betydelig større antall gliaceller. Nevronene kjennetegnes ved at de kan lage elektriske ladninger og lede elektriske impulser.

Figur: Utsnitt av hjernens overflate som viser cortex cerebri som inneholder nevroner og det underliggende nervefiberlaget som inneholder aksoner.