Hopp til innholdet

Synapser

Synapser

Nevronene i hjernen er forbundet med hverandre ved kontaktsteder, synapser. Hvert nevron kan ha mellom 10 000 og 150 000 synapser. Nervesystemets oppgave er å formidle signaler og synapsene formidler overføringen av signalene mellom nervecellene ved hjelp av ulike kjemiske molekyler, kalt transmittersubstanser. Signalet som da overføres kan enten være aktiverende eller hemmende. I sentralnervesystemet virker nevrotransmitterne glutamat, acetylkolin og aspartat aktiverende, mens GABA og glycin virker hemmende.

Figur. Skjematisk framstilling av en synapse