Hopp til innholdet

Dendritter og aksoner

Nevronets oppbygging

Nevronene har to slags utløpere: dendritter og aksoner. Dendrittene forgrener seg i nevronets nærmeste omgivelser og leder elektriske impulser inn til nevronet, mens aksonet leder impulser ut av nevronet, enten til neste nevron eller til endeorganet (for eksempel en muskel). Nevronet har bare ett akson, men kan ha mange dendritter. Et akson omtales også som et nervefiber.

Figur. Illustrasjon av et nevron